De Malelande Amersfoort
Praktische info

Verlof aanvragen buiten de vakantie

Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u deze wet. Op de Malelande kunt u bij de teamleider een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen, dan moet uw verzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het gaat om een gezinsvakantie

De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner
Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie
Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Lever de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de teamleider. Liefst minimaal acht weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De teamleider kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de teamleider de leerplichtambtenaar om advies.

U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen, dan stuurt de teamleider van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig waaruit blijkt dat het verlof nodig is.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Indien u het niet eens bent met de beslissing over de vrijstelling, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

U kunt het verlofformulier hier downloaden.

Kennismaken met De Malelande?

Bent u voor uw kind op zoek naar een goede basisschool in de buurt? Wij nodigen u van harte uit te komen kennismaken. Schoolleider Jos Houtveen of onze teamleider Eva Geerdinck neemt de tijd om u alles over de school te vertellen, u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak

Mail ons 033 – 4564410  Route