De Malelande Amersfoort
De school

Samenwerkingsverbanden

De Malelande gaat actief samenwerkingen aan. Als het gaat om goed onderwijs vinden wij het belangrijk om dit betekenisvol te laten zijn. Door bedrijven, instellingen en ouders in het onderwijs te betrekken, ontstaat er bij kinderen een bredere ontwikkeling en bereiden wij hen beter voor op de huidige en toekomstige maatschappij. Daarnaast zijn wij graag maatschappelijk betrokken bij de dingen die in Nieuwland spelen. Wij zetten ons in voor een veilige wijk waar iedereen prettig kan leven, werken en leren…

Een passend aanbod voor ieder kind

Daarnaast werken wij samen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen of de situatie en behoefte van ieder kind. En daarmee ook op behoeften van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn op het gebied van vaardigheden, gedrag en boven-/beneden-gemiddeld presteren.

Samenwerkingsverband De Eem

Praktisch iedere school binnen het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is aangesloten bij een samenwerkingsverband. De Malelande is samen met andere scholen in Amersfoort en omliggende gemeenten aangesloten bij Samenwerkingsverband De Eem. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bovenschoolse zorg en de besteding van middelen voor lichte en zware ondersteuning binnen het onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband heeft een basisondersteuning opgesteld waarin beschreven is welke zorg men op school moet kunnen bieden. Iedere aangesloten school stelt jaarlijks een profiel op, waarin beschreven staat in hoeverre de school hieraan voldoet.

Wanneer in de praktijk de zorgbehoefte van een leerling het aanbod van de school binnen de basisondersteuning overstijgt, kan het samenwerkingsverband uitkomst bieden. In dat geval kan een arrangement worden aangevraagd, wat inhoudt dat er middelen worden vrijgemaakt voor onder andere ondersteuning, uren, materiaal of elke andere vorm van hulp.

De Malelande heeft, net als de andere aangesloten scholen, een onderwijsondersteuner. Deze is werkzaam bij het Samenwerkingsverband De Eem en behandelt onder andere alle arrangementsaanvragen. De Malelande heeft op regelmatige basis contact met de onderwijsondersteuner.

ABC Nieuwland

In Amersfoort zijn in de meeste wijken brede scholen actief. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in samenwerking en een naschools aanbod voor kinderen. De naam ABC staat voor Amersfoortse Brede Scholencombinatie. De Malelande participeert op een actieve manier in de brede school Nieuwland. In dit samenwerkingsverband zitten de drie scholen en de kinderopvangorganisaties en samen organiseren wij een naschools aanbod met de nadruk op sport, cultuur en welzijn.

Investeren op wijkniveau in een constructieve samenwerking tussen de scholen zorgt voor een stevige basis als het gaat om goed onderwijs in de wijk.

Meer informatie op ABC Nieuwland.

Wijkteam

Sinds 1 januari 2015 is er een wijkteam actief in Nieuwland. Dit team houdt zich bezig met de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders, kinderen en professionals wanneer er problemen in gezinssituaties ontstaan. Wij werken samen met het wijkteam en dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en onderwijs.

Kennismaken met De Malelande?

Bent u voor uw kind op zoek naar een goede basisschool in de buurt? Wij nodigen u van harte uit te komen kennismaken. Schoolleider Jos Houtveen of onze teamleider Eva Geerdinck neemt de tijd om u alles over de school te vertellen, u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak

Mail ons 033 – 4564410  Route