De Malelande Amersfoort
De school

De medezeggenschapsraad (MR) 

Ouders en leerkrachten zijn betrokken bij het beleid en de koers van De Malelande. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR is betrokken bij de besluitvorming over het beleid en het functioneren van De Malelande. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven en in een aantal situaties is de school verplicht eerst instemming van de MR te vragen. Hierbij kunt u denken aan vaststelling van het schoolplan, het financiële beleid, wijzigingen in de schoolorganisatie, het ARBO plan, etc..

Aantoonbaar invloed

De MR is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen en professioneel inspraakorgaan dat aantoonbaar invloed heeft op het beleid van de school. Dit doet zij formeel via de officiële overlegvergaderingen met de  schoolleiding (7x per jaar), maar ook informeel via de goede contacten met ouders, personeelsleden en schoolleiding.

Contact

Ouders en personeelsleden kunnen de MR verzoeken een onderwerp of voorstel te bespreken met de directie van de school. Hiervoor kan ons e-mailadres mrmalelande@kpoa.nl gebruikt worden of kunnen de leden van de MR persoonlijk benaderd worden.

Ouders en personeel

De MR bestaat uit twee geledingen: een vertegenwoordiging van ouders (OMR) en een vertegenwoordiging van het personeel van onze school (PMR). Op dit moment telt de MR 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden. De ouders kiezen de leden van de oudergeleding en de personeelsleden kiezen de leden van de personeelsgeleding.

SKOSS/KPOA

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zit een vertegenwoordiger (een ouder of personeelslid) vanuit de school. De GMR controleert en adviseert het overkoepelend bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) waarvan onze school deel uitmaakt.
 
Oudergeleding:
Lotte Balkenende
Laila Vernooij (voorzitter)
Sijmen Tielen

Personeelsgeleding:
Lonneke Locht
Yfke Blokhuis


Data vergadering MR. Het is mogelijk om een MR vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden op mrmalelande@kpoa.nl

18 juni 2024

 

Kennismaken met De Malelande?

Bent u voor uw kind op zoek naar een goede basisschool in de buurt? Wij nodigen u van harte uit te komen kennismaken. Schoolleider Jos Houtveen of onze teamleider Eva Geerdinck neemt de tijd om u alles over de school te vertellen, u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak

Mail ons 033 – 4564410  Route