De Malelande Amersfoort
De school

De Ouder Activiteiten Commissie van De Malelande

Bij De Malelande organiseert en betaalt de Ouder Activiteiten Commissie (OAC) uit de ouderbijdragen de volgende activiteiten:

1e schooldag
Sint Nicolaas
Kerst
Carnaval
Pasen
koningsspelen
schoolreis
eindejaarsfeest

Verder worden ook de sportdag, het schoolkamp en afscheid groep 8. Daarnaast neemt de oudervereniging de organisatie van de schoolfotograaf en avondvierdaagse voor haar rekening. De organisatie van de activiteiten gebeurt in werkgroepen waarin ouders uit de oudervereniging en leerkrachten samenwerken.

Ontwikkeling

Deze activiteiten dragen in onze ogen bij aan de ontwikkeling van onze kinderen en vormen een wezenlijk onderdeel van de onderwijsvorm waar basisschool De Malelande voor staat.

Ouderbijdrage

Elk jaar bepaalt de OAC de hoogte van de ouderbijdrage die nodig is voor de financiering van de verschillende activiteiten. Deze bijdrage is vrijwillig en dekt alleen de kosten van de activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren.

Opgeven als vrijwilliger

De Ouder Activiteiten Commissie is afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouders van de leerlingen. Wilt u ook uw bijdrage leveren? Meld u zich dan nu aan via OACmalelande@gmail.com Ook zonder vaste deelname aan de OAC kunt u uw bijdrage leveren door u op te geven als vrijwilliger voor het begeleiden van een bepaalde activiteit. Voor informatie kunt u zich hiervoor aanmelden via onderstaande mailadres. Wij hopen dat u hiermee een goed beeld heeft van de Ouder Activiteiten Commissie. Heeft u nog vragen, suggesties of bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten. Voorzitter Monique van Es, penningmeester Sandra Luiten, secretaris Melanie van Loenen.

Kennismaken met De Malelande?

Bent u voor uw kind op zoek naar een goede basisschool in de buurt? Wij nodigen u van harte uit te komen kennismaken. Schoolleider Jos Houtveen of onze teamleider Eva Geerdinck neemt de tijd om u alles over de school te vertellen, u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak

Mail ons 033 – 4564410  Route