Samen op weg naar een mooie toekomst

De Malelande

Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
033 – 4564410 keuze 1

KPOA

De Malelande maakt deel uit van KPOA, Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.

Activiteiten en oudergesprekken

Rapporten

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen op vrijdag 17 februari 2023 en op donderdag 22 juni 2023.De kinderen die in groep 1 en 2 zitten krijgen 1 x per jaar hun rapport. Zij krijgen deze ook mee op donderdag 22 juni 2023.

Oudergesprekken

Ieder schooljaar zijn er vaste contactmomenten om de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te bespreken. Dit schooljaar starten we met een kennismakingsgesprek met kind, ouder(s) en leerkracht. Dit zal plaatsvinden van 29 augustus t/m 11 september 2022. De gesprekken vinden overdag plaats, aangezien de kinderen aanschuiven tijdens het gesprek.

De gespreksronde in de week van 14 november 2022 voeren wij voortgangsgesprekken met alle ouders tenzij er al tussendoor voortgangsgesprekken zijn geweest. U wordt door de leerkracht uitgenodigd.

Het derde gesprek is een rapportgesprek. Dit zal plaatsvinden van 20 februari t/m 24 februari 2023.

Bij het vierde gesprek sluit uw kind ook weer aan en wordt het jaar met kind, ouder(s) en leerkracht afgesloten. Zoals de eerste ronde zullen deze gesprekken ook overdag plaatsvinden van 26 juni tot en met 30 juni 2022.

Eén week voor de oudergesprekken kunt u zich online inschrijven. Naast deze vaste contactmomenten is het altijd mogelijk in gesprek te gaan met de leerkracht.

Andere activiteiten
Sinterklaas05-12-2019 (les tot 12.00 uur)
Carnaval21-02-2020 (les tot 12.00 uur)
Koningsspelen17 -04-2020
Cito groep 815-04-2020
16-04-2020
17-04-2020
Inschrijfochtenden Avondvierdaagse06 t/m 09-04-2020
08.00 tot 08.30 uur
Avondvierdaagse26 t/m 29-04-2020
Musicals groep 8in de week van 6 juli 2020
Eindejaarsfeest15-07-2020