Samen op weg naar een mooie toekomst

De Malelande

Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
033 – 4564410 keuze 1

KPOA

De Malelande maakt deel uit van KPOA, Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.

Opleidingsschool De Malelande

Sinds januari 2014 is De Malelande opleidingsschool binnen het partnerschap Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort. We werken graag samen met studenten en leren van hen. Maar we hebben zelf ook heel wat te bieden! Onze grote, ambitieuze school biedt veel mogelijkheden voor de professionalisering van leerkrachten én leerkrachten in opleiding.

We hebben een duidelijke en stevige structuur om studenten te begeleiden. Daarin kun je onze kernwaarden terugvinden:

Verbinding

Onze leerkrachten werken graag samen met studenten. Als student krijg je de ruimte om samen met de leerkracht het onderwijs in de groep te verzorgen. We bespreken onze ervaringen en geven je feedback. Ook staan we open voor feedback van jou; sterker nog, dat verwachten we van je! Er is veel persoonlijke aandacht voor jou en je ontwikkeling tot leerkracht.

Ook werk je samen met de andere studenten op onze school. De schoolopleider verzorgt kennismakingsbijeenkomsten voor alle studenten op school en er worden intervisiebijeenkomsten gehouden.

Tijdens je stage ben je onderdeel van ons team!

Waardering

We werken vanuit een positief klimaat met wederzijds respect. We zien je kwaliteiten en helpen je deze te versterken. Je wordt gezien als collega (in opleiding) en mag deelnemen aan diverse activiteiten die te maken hebben met je werk als leerkracht. Naast het (uiteraard) geven van lessen en het uitvoeren van activiteiten met kinderen, gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om deelname aan teamvergaderingen, werkgroepen en het bijwonen van oudergesprekken.

Structuur

Er is een duidelijke begeleidingsstructuur, waarin de rollen en taken helder zijn. De schoolopleider en de praktijkopleider staan voor je klaar. We informeren je over onze verwachtingen van jou en willen ook graag weten wat jij van ons verwacht en nodig hebt. De schoolopleider en de praktijkopleiders zijn goed toegerust om je op maat te begeleiden.

Innovatie

Studenten binnen de school zorgen voor dynamiek: ze brengen nieuwe ideeën en inzichten de school in. Hier leren wij als school van! Ook voeren studenten onderzoek uit naar thema’s die op onze schoolontwikkelingsagenda staan. Dit levert nieuwe kennis op en helpt onze school verder.

Schoolgids

Om een indruk te krijgen van De Malelande en de manier waarop er gewerkt wordt, kun je (om te beginnen) de informatie op deze website bekijken en de schoolgids lezen. We verwachten van studenten een open, positieve leerhouding en de bereidheid met ons mee te werken aan de manier waarop we ons onderwijs inrichten en ons als school ontwikkelen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, maar wij ondersteunen en begeleiden je daarbij. Wij vragen veel van studenten, maar dit is zeker in verhouding wat wij hen te bieden hebben!

‘Op De Malelande heb ik mij pas echt goed kunnen ontwikkelen’

Stefan (3e-jaars Pabo-student): “Binnen de school heerst een enorm fijne sfeer! Collega’s zijn oprecht geïnteresseerd en doen ook een beroep op jouw weten en kunnen. Dit zorgt ervoor dat ik me echt onderdeel van het team voel. De begeleiding van de praktijkopleider is vanuit positief oogpunt bekeken waardoor ik zelfverzekerder voor de groep sta. Ik krijg ook het gevoel dat de school vertrouwen heeft in wat ik doe en dat ik de klas draaiende kan houden. Binnen mijn stage mocht ik veel verantwoording nemen. Dit stimuleert ook om me verder te ontwikkelen. Zo is het op De Malelande vanzelfsprekend dat ik bij alle vergaderingen, gesprekken en studiedagen aanwezig ben. Ik heb eerder stage gelopen, maar binnen mijn stage op De Malelande heb ik mij pas echt goed kunnen ontwikkelen als aanstaand leerkracht.

Interesse in een stageplaats?

Elk jaar stellen we in de verschillende groepen stageplaatsen beschikbaar, in eerste instantie voor studenten van Hogeschool Utrecht ITT.

Als je belangstelling hebt voor een stageplek op onze school, neem dan contact op met de schoolopleider. Dit kan telefonisch of via de e-mail:  Marloes Huurdeman (marloes.vanmiddelaar@kpoa.nl)

Geef in je mail duidelijk aan wat je vragen en wensen zijn. Denk hierbij aan de opleiding die je doet, de fase waarin je zit, de gewenste bouw of groep, stagedag(en) en de periode waarin je wilt komen. Met derde- en vierdejaars studenten voeren we een intakegesprek, om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat de wederzijdse verwachtingen en wensen zijn.

Plaatsing van studenten overleggen we altijd met het Centrum voor Werkplekleren van ITT.

De Malelande is een erkend leerbedrijf (Calibris). We bieden (beperkt) stageplaatsen aan onderwijsassistent-stagiaires van het ROC.