Samen op weg naar een mooie toekomst

De Malelande

Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
033 – 4564410 keuze 1

KPOA

De Malelande maakt deel uit van KPOA, Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.

Waar staan wij voor?

Samen met ouders, medewerkers en de kinderen hebben wij vier kernwaarden benoemd:

Verbinding

Op De Malelande vinden wij het belangrijk om in verbinding te staan met de kinderen, de ouders en onze teamleden. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, heldere communicatie, feedback geven aan elkaar en zelfreflectie om te komen tot een professionele cultuur.

Waardering

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school opgroeien in een positief klimaat. Waardering hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uitgangspunt. Het is op De Malelande duidelijk wat de omgangsregels zijn in en om de school voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Structuur

Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Wij geloven erin dat ouders, kinderen en leerkrachten zich het beste ontwikkelen in een opgeruimde en rustige omgeving waar op verschillende plekken in het gebouw geleerd kan worden.

Innovatie

In de snelle wereld van de digitale communicatie hebben wij ervoor gekozen om zoveel mogelijk, en op diverse wijzen, digitaal te communiceren met ouders. Daarnaast sluiten wij aan bij de opkomende thema’s in onze maatschappij als techniek en duurzaamheid.

Waar gaan wij voor?

Wilt u meer lezen over de kernwaarden of waar wij nu en de komende jaren voor gaan? Lees dan het schoolplan 2019-2023.