Samen op weg naar een mooie toekomst

De Malelande

Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
033 – 4564410 keuze 1

KPOA

De Malelande maakt deel uit van KPOA, Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.

De Ouder Activiteiten Commissie van De Malelande

Bij De Malelande organiseert en betaalt de Ouder Activiteiten Commissie (OAC) uit de ouderbijdragen de volgende activiteiten:

  • 1e schooldag
  • Sint Nicolaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • koningsspelen
  • schoolreis
  • eindejaarsfeest

Verder worden ook de sportdag, het schoolkamp en afscheid groep 8. Daarnaast neemt de oudervereniging de organisatie van de schoolfotograaf en avondvierdaagse voor haar rekening. De organisatie van de activiteiten gebeurt in werkgroepen waarin ouders uit de oudervereniging en leerkrachten samenwerken.

Ontwikkeling

Deze activiteiten dragen in onze ogen bij aan de ontwikkeling van onze kinderen en vormen een wezenlijk onderdeel van de onderwijsvorm waar basisschool De Malelande voor staat.

Ouderbijdrage

Elk jaar bepaalt de OAC de hoogte van de ouderbijdrage die nodig is voor de financiering van de verschillende activiteiten. Deze bijdrage is vrijwillig en dekt alleen de kosten van de activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren.

Opgeven als vrijwilliger

De Ouder Activiteiten Commissie is afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouders van de leerlingen. Wilt u ook uw bijdrage leveren? Meld u zich dan nu aan via OACmalelande@gmail.com Ook zonder vaste deelname aan de OAC kunt u uw bijdrage leveren door u op te geven als vrijwilliger voor het begeleiden van een bepaalde activiteit. Voor informatie kunt u zich hiervoor aanmelden via onderstaande mailadres. Wij hopen dat u hiermee een goed beeld heeft van de Ouder Activiteiten Commissie. Heeft u nog vragen, suggesties of bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten. Voorzitter Bas Visser, penningmeester, Sandra Luiten,  secretaris, Melanie van Loenen.