Samen op weg naar een mooie toekomst

De Malelande

Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
033 – 4564410 keuze 1

KPOA

De Malelande maakt deel uit van KPOA, Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.

KPOA

Basisschool De Malelande maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA). De KPOA is het overkoepelend bestuursorgaan van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort en 1 basisschool in Nijkerk. Op iedere school is de directie integraal verantwoordelijk voor het beleid van de school. De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau.

Voor meer informatie over de KPOA.

KPOA nw 2014

Katholieke identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is dan ook een onderdeel van de activiteiten op school. Wij praten met kinderen over waarden en normen, die voortkomen uit katholieke uitgangspunten.

Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat zij actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving.
Iedereen die zich kan vinden in onze identiteit en het onderwijs dat we bieden, is welkom op De Malelande. Dat betekent dat wij verwachten dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten die te maken hebben met onze identiteit.

Feesten

Net als andere scholen besteden wij aandacht aan feesten als Sinterklaas, kerst en Pasen. Daarnaast hebben de specifiek katholieke feesten een belangrijke rol in de school. Naast de aandacht ín de school dragen we dit ook uit in de wijk.

Zo kunt op 11 november tijdens Sint Maarten een vrolijke lampionnenoptocht van onze onderbouwkinderen bekijken. Met carnaval gaan de kinderen verkleed door de wijk en met Palmpasen doen zij dit met hun zelfgemaakte Palmpasen-stokken.

Carnaval op De Malelande